/Files/images/номенклатура.jpg

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор комунального закладу «Завадівська гімназія Міської ради міста Кропивницького» __________________ В.Легка«___» _____________ 2020 р.НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

№ 06-01

на 2020 рік

Індекс справи
Заголовок справи 
(тому, частини)
Кількість справ 
(томів, частин)
Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком
Примітка
1
2
3
4
5
01. Розпорядча діяльність. Керівництво
01-01 Конституція України,Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» нормативно-правова документація МОНУ та місцевих органів управління освітою з питань організації освітнього процесу у загальноосвітніх навчальних закладах До заміни новими Ст. ст.1,2,16
01-02 Установчі документи навчального закладу та змін до них. Статут навчального закладу, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організації України (ЄДРПОУ). До ліквідації закладу ст.30
01-03 Матеріали державної атестації загальноосвітнього навчального закладу До ліквідації закладу
01-04 Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тривалого зберігання 75 років Ст.121-б
01-05 Накази з кадрових питань тривалого зберігання 75 років Ст.16-б
01-06 Журнал реєстрації наказів з основної діяльності До ліквідації закладу Ст.121-а
01-07 Накази з основної діяльності До ліквідації закладу Ст.16-а
01-08 Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового зберігання (про відрядження, стягнення ,надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням) 5 років Ст. 121-б
01-09 Накази з кадрових питань тимчасового зберігання 5 років Ст.16-б
01-10 Журнал реєстрації наказів з адміністративно-господарської діяльності 5 років Ст. 121-в
01-11 Накази з адміністративно-господарської діяльності 5 років Ст. 16-в
01-12 Концепція діяльності і розвитку загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №12 на 2015-2020 р.р. 5 років Ст.149
01-13 Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази кадрового забезпечення навчально-виховного процесу ЗШ І-ІІ ступенів №12 на2015-2020 р.р. 5 років Ст.149
01-14 Алфавітна книга запису учнів 10 років Ст.525-є
01-15 Журнал обліку руху учнів 25 років Ст.121-б
01-16 Журнал реєстрації наказів з обліку руху учнів 15 років Ст.121-б
01-17 Накази з обліку руху учнів 15 років Ст.16-б
01-18 Журнал протоколів засідання нарад при директору 5 років Ст.13
01-19 Книга обліку видачі Похвальних листів і Похвальних грамот 10 років
01-20 Особові справи працівників 75 років Ст.493-в Після звільнення
01-21 Контрольно-візитаційна книга 5 років Ст.86
01-22 Технічний паспорт закладу. Постійно
01-23 Журнал реєстрації протоколів засідання педагогічних рад 10роки Ст.122
01-24 Протоколи засідання педагогічних рад 10 років Ст.14-а
01-25 Акти готовності закладу до навчального року 3 роки
01-26 Річний план роботи закладу освіти 6 років Ст.157
01-27 Книга протоколів загальних зборів трудового колективу До ліквідації закладу Ст.12-а
01-28 Книга протоколів Ради школи 5 років Ст.14-а
01-29 Книга протоколів загальношкільних батьківських зборів 5 років Ст.121-а
01-30 Посадові інструкції працівників закладу 5 років Ст.43 Після заміни новими
01-31 Журнал обліку звернень та заяв громадян 5 років Ст.124
01-32 Звіт директора школи 1 рік Ст.638
01-33 Журнал обліку вхідної, вихідної та внутрішніх документів 3 років Ст.122
01-34 Журнал реєстрації запитів на публічну інформацію 5 років Ст.124
01-35 Штатний розпис загальноосвітнього навчального закладу 75 років Ст.37-а
01-36 Трудові книжки працівників закладу. До запитання ( не затребувані не менше 50 років) Ст.508
01-37 Тарифікаційні відомості педпрацівників 25 років Ст.415
01-38 Книга обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту 75 років Ст.531-а
01-39 Книга обліку педагогічних працівників 50 років
01-40 Журнал обліку руху трудових книжок працівників і вкладок до них 50 років Ст.530-а
01-41 Правила внутрішнього трудового розпорядку 1 рік Ст.397 Після заміни новими
01-42 Колективний договір До ліквідації закладу Ст.395-а
02.Навчально-виховна та науково-методична робота
02-01 Накази, рішення, вказівки, розпорядження Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління з питань освіти До заміни новими Ст.ст. 1,2
02-02 Статистична звітність (форми №ЗНЗ-1,№зЗНЗЗ , №83-РВК тощо) 1 рік Ст.302-б
02-03 Документи (протоколи, звіти) про роботу з дітьми пільгових категорій 10 років Ст.ст.44-б, 303
02-04 Класні журнали 1-9 класів та журнали обліку ( навчальних досягнень учнів , які перебувають на індивідуальному навчані, планувані та обліку роботи гуртка , факультативу, ГПД, пропущених і замінених уроків 5 років Ст.590
02-05 Документи (копії наказів, інформації, довідки, звіти тощо) з питань організації індивідуального та інклюзивного навчання 5 років Ст.ст. 544, 794
02-06 Протоколи засідань комісій з державної підсумкової атестації та матеріали до них 3 роки Ст.567-а
02-07 Документи про проведення атестацій педпрацівників і встановлення кваліфікацій 5 років Ст.636
02-08 Робочий навчальний план До заміни новими Ст.552-б
02-09 Матеріали з питань роботи органів учнівського самоврядування 1 рік
02-10 Матеріали роботи з молодими спеціалістами З роки Ст.ст. 44-б, 298
02-11 Особові справи учнів (після закінчення закладу) 3 роки Ст.494-б
02-12 Освітні програми До заміни новими Ст.553
02-13 Соціальний паспорт школи 1 рік
02-14 Підсумкові контрольні роботи та зрізи знань учнів та матеріали проведення учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів 1 рік Ст.64-б
02-15 Книга записів наслідків внутрішнього контролю 5 років
02-16 Журнал обліку відвідування учнями навчальних занять 1 рік Ст.591
02-17 Документи (плани, акти, інформації, листування, довідки) про роботу табору з денним перебуванням учнів 1 рік Ст.20-б
02-18 Документи (доповідні записки, листування, інформації) про стан соціально-психологічної допомоги учням 5 років Ст.298
03.Медичне обслуговування та організація харчування здобувачів освіти 
03-01 Документи (довідки, звіти, інформації, листування тощо) про стан медичного обслуговування учнів 3 роки Ст.ст. 44-б, 303
03-02 Документи про періодичні медичні огляди працівників (санітарні книжки, сертифікати про психіатричний огляд) 3 роки Ст.ст. 44-б, 303 Після закінчення
03-03 Книга обліку оглядів на педикульоз 3 роки Ст.ст. 44-б, 303 Після закінчення
03-04 Журнал медичного контролю за проведенням уроків фізкультури 3 роки Ст.ст. 44-б, 303 Після закінчення
03-05 Листок здоров’я учнів та списки підготовчої та спеціальних груп учнів школи 3 роки Ст.ст. 44-б, 303
03-06 Журнал обліку бракеражу готової продукції 3 роки Ст.ст. 44-б, 303 Після закінчення
03-07 Журнал обліку бракеражу сирої продукції 3 роки Ст.ст. 44-б, 303 Після закінчення
03-08 Технологічні картки страв Постійно Ст.ст. 44-б, 303 До заміни новими
03-09 Книга обліку виконання норм харчування 3 роки Ст.ст. 44-б, 303 Після закінчення
03-10 Книга обліку стану здоров’я працівників харчоблоку 3 роки Після закінчення
03-11 Книга обліку контролю за температурним режимом холодильного обладнання 3 роки Ст.ст. 44-б, 303 Після закінчення
03-12 Сертифікати якості продуктів 1 рік Ст.ст. 44-б, 303
03-13 Двотижневе меню 1 рік Ст.ст. 44-б, 303
03-14 Схема постачання продуктів 1 рік
03-15 Документи (довідки, звіти, інформації, листування тощо) про організацію харчування учнів 3 роки Ст.ст. 44-б, 303
03-16 Матеріали Ради по харчуванню 1 рік Ст.ст. 44-б, 303
03-17 Калькуляційні картки страв Постійно Ст.ст. 44-б, 303 До заміни новими
03-18 Документи (складська книга, акти, накладні) з оприбуткування, витрат продуктів харчування 3 роки Ст.ст. 44-б, 303
03-19 Журнал щоденного температурного скринінгу працівників 3 роки
03-20 Журнал щоденного температурного скринінгу відвідувачів 3 роки
04. Адміністративно-господарська діяльність
04-01 Інвентарні списки основних засобів 3 роки Ст.345
04-02 Книга обліку виходу на роботу працівників закладу 5 років Ст.630
04-03 Матеріали по електрозабезпеченню закладу Постійно Ст.1904
04-04 Книга оперативного обліку малоцінних матеріалів, що знаходяться в експлуатації 3 роки Ст.352
04-05 Матеріали на відведення і закріплення земельної ділянки 3 роки
04-06 Акт прийому-передачі матеріальних цінностей 3 роки/постійно ст. 1006
04-07 Інвентарна книга обліку бібліотечного фонду До ліквідації бібліотеки Ст.805
04-08 Журнал обліку використаних дезінфікуючих миючих , засобів, засобів індивідуального захисту 3 роки
05. Охорона праці та безпека життєдіяльності, пожежна безпека
05-01 Нормативно-правова документація з питань охорони праці та техніки безпеки Постійно ст. 437
05-02 Інструкції з охорони праці для працівників 5 років ст. 20-а
05-03 Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці 10 років Ст.479 Після закінчення журналу
05-04 Інструкції з безпеки життєдіяль -ності для здобувачів освіти 5 років ст. 482
05-05 Бесіди з безпеки життєдіяльності для учнів 5 років Ст. 482
05-06 Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці 5 років Ст.480 Після закінчення журналу
05-07 Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці 10 років Ст.481 Після закінчення журналу
05-08 Журнал реєстрації первинного, повторного, позапланового інструктажів з охорони праці 10 років Ст.482 Після закінчення журналу
05-09 Журнал реєстрації вступного інструктажу з техногенної безпеки та цивільного захисту 10 років Ст. 481 Після закінчення журналу
05-10 Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки 10 років Ст.482 Після закінчення журналу
05-11 Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями 10 років Ст.482 Після закінчення журналу
05-12 Документи (акти, протоколи) перевірки стану навчального обладнання та безпечних умов проведення занять у спортзалі, спортмайданчиках 5 років Ст. 298 До заміни новими
05-13 Журнал оперативного контролю за станом охорони праці та обліку робіт по усуненню недоліків 10 років Після закінчення журналу
05-14 Матеріали (програми, графіки, відомості, журнал обліку занять) із навчання працівників з питань охорони праці. 5 років Ст. 436
05-15 Протоколи навчання та перевірки знань з охорони праці і з питань електробезпеки 5 років Ст. 436
05-16 Комплексні заходи з вдосконалення умов праці Постійно
05-17 Матеріали (акти, журнал реєстрації, пояснюючі) по розслідуванню нещасних випадків невиробничого характеру 45 років Ст.477
05-18 Матеріали (акти, журнал реєстрації, пояснюючі) по розслідуванню нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу 45 років Ст. 477
05-19 Перелік посад, робіт з небезпечними та шкідливими умовами. До заміни новими Ст. 477
05-20 Журнал обліку вогнегасників, огляду такелажних засобів 3 роки Ст. 482 Після закінчення журналу
05-21 Атестація робочих місць Постійно Ст. ст.443,444,446,450
05-22 Акти, приписи та матеріали по їх виконанню з питань охорони праці БЖ та пожежної безпеки 5 років Стст.437,1177
06. Архів
06-01 Номенклатура справ 5років Ст.112-а
Після заміни новою
06-02 Книга реєстрації документів архіву Постійно Ст.137-б
06-03 Акти про видалення та знищення документів, яким вийшов строк збереження Постійно Ст.137-б
06-04 Протоколи засідань ЕК Постійно Ст.14-а
Відповідальна особа Мілецька Л.П.
 СХВАЛЕНО: ПОГОДЖЕНО:
 Протокол ЕК Голова ЕК управління освіти
 від 24.12.2019 року Міської ради м.Кропивницького

____________Костенко Л.Д.

Кiлькiсть переглядiв: 685