Правила користування бібліотекою Комунального закладу "Завадівська гімназія Міської ради міста Кропивницького"

1. Загальні положення.

 • Правила користування шкільною бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями , затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 р. , «Типових правил користування бібліотеками в Україні» ,затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. №319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 .06.2001 р. за № 538 / 5729 , «Положень про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затверджених наказом Міністерства України від 14.05.99 р. № 139, «Проекту типових правил користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу» ( див. газету «Шкільна бібліотека плюс» .- 2003.-№1-2.-с.22-25.)
 • Правила користування бібліотекою – це документ , що регламентує відносини користувача з бібліотекою , встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів , доступ до фондів бібліотеки , права та обов’язки користувачів
 • Правила затверджуються директором навчального закладу
 • Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі та читальному залі

2. Порядок користування бібліотекою.

 • Учні школи записуються до бібліотеки в груповому порядку ( під час першої екскурсії до бібліотеки) . Співробітники та вчителі – за паспортами. Новоприбулі учні записуються в індивідуальному порядку. Учні, які переходять з одного класу в інший, обов’язково повідомляють про це бібліотеку.
 • На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ , що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення
 • Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею та підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі.

3.Порядок користування абонементом та читальним залом.

 • Термін користування документами , які видаються на абонемент , не більше 15 днів
 • Навчальна , методична література видається на час навчання з обов’язковим поверненням всіх документів наприкінці навчального року
 • Періодичні видання видаються лише в читальному залі ( при необхідності – робиться ксерокопія )
 • Кількість документів , які видаються в читальному залі , не обмежена
 • Рідкісні , цінні, довідково- енциклопедичні видання , альтернативні підручники , хрестоматії , книги в одному екземплярі , видаються лише в читальному залі

4. Права , обов’язки та відповідальність користувачів.

Користувач має право:

 • Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами
 • Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього
 • Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях)
 • Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання , навички та вміння самостійного користування бібліотекою ( інформацією)
 • Брати участь у заходах , які проводить бібліотека
 • Обиратися до бібліотечної активу, надавати практичну допомогу бібліотеці
 • Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів , якими він користується
 • Подавати адміністрації школи зауваження , пропозиції щодо роботи бібліотеки

Користувач зобов’язаний :

 • Дотримуватись Правил користування шкільною бібліотекою
 • Дбайливо ставитись до документів , отриманих з фондів бібліотеки : не псувати , не робити позначок , підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки
 • В отриманих підручниках обов’язково повинен бути заповнений учнем «паспорт книги»( прізвище учня, клас, навчальний рік).( Ксерокопії «паспорта книги » можна зробити в бібліотеці.
 • Здійснювати необхідний ремонт отриманої книги вдома або в бібліотеці власноруч або на замовлення
 • Повертати документи не пізніше встановленого терміну ( 15 днів)
 • Не виносити з приміщення бібліотеки документи , які не зафіксовані в читацькому формулярі
 • У разі вибуття зі школи повернути до бібліотеки документи , що за ним зафіксовано
 • Класний керівник разом з учнями класу отримує підручники на новий навчальний рік та повертає згідно з графіком

Відповідальність користувачів :

 • У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними ( за визначенням бібліотекаря ) документами , або внести кратне відшкодування вартості документа . Вартість відшкодування визначається бібліотекою
 • За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи , під наглядом яких перебувають діти
 • За видані підручники на початкові класи відповідає класний керівник

5. Права та обов’язки бібліотеки.

Бібліотека зобов’язана :

 • Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в школі
 • Організовувати , раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів
 • Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи , сприяти підвищенню культури читання
 • Виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом масового , групового та індивідуального інформування
 • Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів
 • Організовувати ремонт видань та палітурні роботи
 • Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів

Бібліотека має право :

 • Визначати зміст та форми своєї діяльності .
 • Знайомитись з планами навчально-виховної роботи школи
 • Ставити до відома адміністрацію школи про порушення користувачами основних вимог до користування документами
Кiлькiсть переглядiв: 1537